Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

01/09/2018 at 3:31 pm · · Коментарите се исклучени на Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Во наредниот период,а со цел подобрувањето на условите како и во интерес на подигање на квалитетот за престој кои им се овозможуваат на старите лица, во Домот фокусот ке се насочи кон целосно реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема и истата ке започне со работа од октомври,целосно реконструирана.

Категории Соопштенија