Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne

01/09/2018 at 3:31 pm · · Komentet te Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne Janë të Mbyllura

Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne

Në periudhen e ardhshme,në mënyrë që të përmirësohen kushtet si dhe në interes të rritjes së cilësisë së shërbimeve të ofruara për të moshuarit, prioriteti i Shtëpisë do të drejtohet drejt
renovimit të plotë të kuzhinës në Shtëpinë dhe pajisjen e saj me pajisje moderne dhe do të fillojë të funksionojë nga tetori ,tërësisht i rikonstruktuar.

Kategori: Press