Стручен Тим

За безгрижен и удобен престој на корисниците во Домот како и за сеопфатно организирани и исполнети денови се грижи професионален тим на вработени лица кој овозможува 24 часовна професионална нега. Нивната љубезна комуникација исполнета со претпазливост и стрпливост со целосно испочитување на желбите на стаото лице за да почувствува дека е добредојден и почитуван. Професионалниот тим го сочинуваат:

  • Социјални работници
  • Физиотерапевт
  • Медицински сестри
  • Негователи
  • Хигеничари
  • Готвачи
  • Перална
  • Домар

За навремено, квалитетно и законито извршување на работите и задачите од страна на вработените, како и следење на сите законски и под законски измени во областа на социјална заштита и работата на буџетски институции, во Домот се грижи професионален административен тим.

Организациска Поставеност