03/06/2021 at 6:21 pm ·

Завршни сметки 2020

Биланс на приходи и расходи 787

Биланс на приходи и расходи 903

Биланс на состојба 787

Биланс на состојба 903

Посебни податоци 787

Посебни податоци 903

Структура на приходи по дејности 787

Структура на приходи по дејности 903

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Завршни сметки 2020

Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

01/09/2018 at 3:32 pm ·

Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

Со цел подобрување и подигањето на квалитетно стареење и повеќе активности кои би дале содржина на секојдневието на корисниците на услугите, во програмата за организација на културно-забавен живот предвидени се, покрај другите активности, и почести еднодневни со посета на блиските, рекреативни центри ли некој манастирски комплекс.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Почести еднодневни екскурзии со посета на блиските рекреативни центри

Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

01/09/2018 at 3:31 pm ·

Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Во наредниот период,а со цел подобрувањето на условите како и во интерес на подигање на квалитетот за престој кои им се овозможуваат на старите лица, во Домот фокусот ке се насочи кон целосно реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема и истата ке започне со работа од октомври,целосно реконструирана.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Реновирање на кујната во Домот и нејзино опремување со современа опрема

Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

01/09/2018 at 3:30 pm ·

Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

Со оглед дека интересот и потребата за Домското сместување во последно време е забележливо зголемен, не само од нашата туку и од други општини,се очекува уште поголема потреба од институционално сместување на стари и изнемоштени лица и во иднина. Секако, ваквата реалност е должност и мотивација на установата како нивен втор Дом да им овозможи што подобри услови за достојно стареење.

Прочитај Повеќе Коментарите се исклучени на Зголемен интерес и потребата за Домското сместување