Еkip Profesional

Për një qëndrim të qetë dhe të rehatshëm të përdoruesve në Shtëpinë, si dhe për ditët e organizuara dhe të realizuara, ofrohet një ekip profesional punonjësish, i cili siguron kujdes profesional 24 orë. Mirësia e tyre, energjia, komunikimi janë aftësitë shtesë që tregojnë në orët e tyre të punës. Ekipi profesional përbëhet.

  • Pun sociale
  • Fizioterapi
  • Motër medicionale
  • Kujdestarët
  • Pastrues
  • Kuzhinier
  • Lavanderi
  • Kujdestar

Për kryerjen në kohë, cilësore dhe ligjore të detyrave dhe detyrave të punonjësve, si dhe monitorimin e të gjitha ndryshimeve ligjore dhe ligjore në fushën e mbrojtjes sociale dhe punën e institucioneve buxhetore, karriera është një ekip profesional profesional.

Оrganizimi i orgnizimit