Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

01/09/2018 at 3:30 pm · · Коментарите се исклучени на Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

Зголемен интерес и потребата за Домското сместување

Со оглед дека интересот и потребата за Домското сместување во последно време е забележливо зголемен, не само од нашата туку и од други општини,се очекува уште поголема потреба од институционално сместување на стари и изнемоштени лица и во иднина. Секако, ваквата реалност е должност и мотивација на установата како нивен втор Дом да им овозможи што подобри услови за достојно стареење.

Категории Соопштенија