Ekskursione të shpeshta njëditore duke vizituar qendrat rekreative aty pranë

01/09/2018 at 3:32 pm ·

Ekskursione të shpeshta njëditore duke vizituar qendrat rekreative aty pranë

Me qëllim përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së plakjes dhe më shumë aktivitete që do të jepnin përmbajtje përditshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve ,në programin për organizimin e jetës kulturo-argëtuese, përveç aktiviteteve të tjera edhe ekskurzione njëditore duke vizituar qendrat rekreative të afërta ose ndonjë kompleks manastiri.

Lexo më shumë Komentet te Ekskursione të shpeshta njëditore duke vizituar qendrat rekreative aty pranë Janë të Mbyllura

Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne

01/09/2018 at 3:31 pm ·

Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne

Në periudhen e ardhshme,në mënyrë që të përmirësohen kushtet si dhe në interes të rritjes së cilësisë së shërbimeve të ofruara për të moshuarit, prioriteti i Shtëpisë do të drejtohet drejt
renovimit të plotë të kuzhinës në Shtëpinë dhe pajisjen e saj me pajisje moderne dhe do të fillojë të funksionojë nga tetori ,tërësisht i rikonstruktuar.

Lexo më shumë Komentet te Rinovimin e Kuzhinës në shtëpi dhe pajisjen me pajise moderne Janë të Mbyllura

Interes në rritje dhe nevoja për strehim

01/09/2018 at 3:30 pm ·

Interes në rritje dhe nevoja për strehim

Duke pasur parasysh se interesi për akomodim në Shtëpinë kohët e fundit është rritur ndjeshëm, jo vetëm nga komuna jonë por edhe nga komunat tjera, јо vetëm nga vetë por edhe nga komunat tjera,pritet një nevojë edhe më e madhe e vendosjes institucionale të personave të moshuar dhe të dobët në të ardhmen.Ky realitet,sigurisht,është detyrë dhe motivim i instucionit për t‘u dhënë atyre kushte më të mira për plakjen dinjitoze.

Lexo më shumë Komentet te Interes në rritje dhe nevoja për strehim Janë të Mbyllura