Interes në rritje dhe nevoja për strehim

01/09/2018 at 3:30 pm · · Komentet te Interes në rritje dhe nevoja për strehim Janë të Mbyllura

Interes në rritje dhe nevoja për strehim

Duke pasur parasysh se interesi për akomodim në Shtëpinë kohët e fundit është rritur ndjeshëm, jo vetëm nga komuna jonë por edhe nga komunat tjera, јо vetëm nga vetë por edhe nga komunat tjera,pritet një nevojë edhe më e madhe e vendosjes institucionale të personave të moshuar dhe të dobët në të ardhmen.Ky realitet,sigurisht,është detyrë dhe motivim i instucionit për t‘u dhënë atyre kushte më të mira për plakjen dinjitoze.

Kategori: Press