365 ditë / 24 orë kujdesi ndaj klientit
shërbimet në Shtëpinë tonë.

Ne jemi të kënaqur t’ju prezantojmë Shtëpinë për Zafir Sajt, Kumanovë, si një formë institucionale për kujdesin e të moshuarve, ekzistenca e të cilëve është nga distanca e vitit 1956, ndërsa në ndërtesën në të cilën funksionon me sukses është nga viti 1978 deri më sot. Dëshira jonë është që të zbukurojmë moshën e tretë të përdoruesve tanë me ngrohtësi, miqësi, buzëqeshje dhe kujdes të vazhdueshëm dhe kujdes, për t’i bërë ata të ndihen të kënaqur dhe të qetë.

Në Shtëpinë, vëmendje e madhe i kushtohet planit të jetës kulturo-argëtuese dhe rekreacionit të shqrytëzuesve, të cilët janë parashikuar në Programin Vjetor për jetën kulturo-argetuese, i cili përgatitet nga punonjës social të liçensuar.Tri sallat e gjëra për qëndrim ditor me pajisjet e tyre sigurojnë kushte të shkëlqyera për ndjekjen e programeve të radios dhe televizionit,shtypit ditor, luajtja shah, domino dhe letra, leximi i librave nga fondi amë.Disa nga shfytëzueset janë të angazhuara në artizanate me çka në mënyrë kreative përmbushin kohën e tyre të lirë.

Image

Sipas Programit për punë dhe aktivitete me shqrytëzuesit,çdo ditë realizohen aktivitete grupore dhe individuale nga a hëna deri të premten.Dy herë në vit organizohen ekskursione njëditore për shoqërim dhe argëtim.Qëllimi ynë është që të njohim monumentet e vendit tonë , vizita e manastireve , banjave, parqeve natyrore, liqejve dhe lumenjve, si dhe monumenteve historike.

Image

Shpesh organizohen shfaqje dhe shoqërim me folklorin,muzikën,artin dhe seksionet letrare dhe shoqatat e qytetit. Festimi i festave, festimeve të ndryshme,Vitit të Ri ,festimi i ditëlinjeve, japin ngrohtësi të veçantë në objektin tonë.

Në shtëpin ofrohen shërbimet e mëposhtme:

 • Mbrojtja sociale dhe adaptimi – ndihmë gjatë periudhës së përshtatjes në mjedisin shtëpiak, pse ndarja nga shtëpia dhe kujtimet në të janë hapa shumë emocionalë për çdo person të moshuar.
 • Terapin e punës-profesion me aktivitete edukative, rekreative, krijuese dhe të tjera me qëllim të forcimit të vetëvlerësimit dhe humorit të tyre dhe aftësisë së tyre mendore.
 • Kujdesi dhe Kujdesi shëndetësor ( përfshin një rishikim nga një mjek i familjes,kontrollin e presionit të gjakut dhe sheqerit në gjak ,analiza bazike laboratorike dhe ardhja e mjekëve specialistë).
 • Duke siguruar një ushqim të përshtatur për moshën,si dhe gjendjen shëndetësore të përdoruesve sipas standardeve të HACCP Për cilësinë e ushqimit. Menyja e ushqimeve të përgaditura përgatitet çdo muaj në të cilën në mënyrë aktive merr pjesë përfaqësues i të moshuarve nga shtëpia, me çka në mënyrë prioritare ndiqen edhe dëshirat e shfyitëzuesve. Përveç tre vakteve kryesore: Mëngjes , drekë, darkë, shfrytëzuesit gjithashtu marrin vakte të lehta.
 • Jeta kulturore me aktivitete nga programi i pasur dhe i gjithanshëm i aktiviteteve të organizuara dhe të realizuara nga ekipi, me theks të veçantë në motivimin për shfrytëzimin e tyre aktiv të potencialit të mbetur që ata ende i posedojnë. Optikimi i 1 tetorit – Dita ndërkombëtare e vjetër, si dhe Java për dëshirat e javës së kaluar – në muajin nëntor përforcon ndjenjën e vjetër që ata nuk harrohen duke theksuar çdo lloj mbështetjeje dhe mjedisi të ngrohtë.

Ne kemi kapacitetin e mëposhtëm:

Objekti i Shtëpisë është me sipërfaqe të përgjithshme prej 3353 metër katrorë dhe sipërfaqe të oborrit prej 6644 metër katror.

Kapaciteti akomoduesi i Shtëpisë është 175 shtretër dhe disponon me kapacitetin e mëposhtëm:

 • Dhoma banuese për shfritëzuesit(dyshe dhe treshe me banjo të veta);
 • Zyra;
 • Depo;
 • Kuzhinë;
 • Dhoma ngrënie(1 dhomë kryesoredhe 3 dhoma ndihmëse);
 • 3 salla për qëndrim ditor;
 • Bibliotekë;
 • Ambulant;
 • Dhomë për terapi fizikale;
 • Lavanderi;

Çmimi për muaj është 11.800 denar.