404 грешка – ништо не е пронајдено

Оди на Почетна Страна

Последни Соопштенија

12 04.22

Завршна сметка за 2021 година

http://domzastarilicazafirsajto.mk/wp-content/uploads/2022/04/Zavrsna-smetka-903-9.pdf http://domzastarilicazafirsajto.mk/wp-content/uploads/2022/04/Завршна-сметка-787-13.pdf

Прочитај Повеќе

14 01.22

ЈАВЕН ПОВИК

Сите заинтересирани корисници и старатели на корисници на  услуги во нашата Установа, кои имаат желба да учествуваат…

Прочитај Повеќе

03 06.21

Завршни сметки 2020

Биланс на приходи и расходи 787 Биланс на приходи и расходи 903 Биланс на состојба 787 Биланс…

Прочитај Повеќе