26/02/2019 at 12:22 pm · · Коментарите се исклучени на Завршна сметка за 2018 година за сметка 903 и сметка 787

Завршна сметка за 2018 година за сметка 903 и сметка 787

903     787

Согласно Закон за сметководство за буџети и буџетски корисници (сл.весник бр.170/2017) , објавена завршна сметка за Дом за стари лица Зафир Сајто – Куманово

Категории Соопштенија